Tag Archives: musuh

Mengenal Musuh Kita

Muslim berkewajiban untuk wasapada, dan mempelajari tentang plot dan trik-trik musuhnya. Allah Swt. befirman dalam Al-Qur’an “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.” (QS Al Fathir, 35: 6) Ayat ini dengan jelas menginformasikan kepada kita siapa musuh kita, dia adalah: Syaitan. Allah …

Read More »