Tuliasan Terbaru

Tausiah

Recent Posts

Zunairah

(Abujibriel.com)—Dia adalah seorang wanita jariah (hamba sahaya) milik Abu Jahal. Dia masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi dan tidak lama kemudian keislamannya diketahui oleh Abu Jahal. Ketika telah diketahui benar-benar dia mengikuti seruan Nabi sholallahu ‘alaihi wassallaam dan telah memeluk Islam, maka Abu Jahal mulai menyiksanya dengan sangat kejam dan keji. Tidak ada ruang pada tubuhnya melainkan pernah terkena pukulan dan siksaan …

Read More »

Tali sandal dari neraka

(Abujibriel.com)– Sehari setelah dilantik sebagai Khalifah yang baru, Abu Bakar Ash-Shiddiq radliyallahu ‘anhu berjalan ke pasar. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Umar bin Khattab radliyallahu ‘anhu. Lalu terjadilah dialog. Kurang lebih seperti ini, “Assalaamu’alaikum. Wah, khalifah mau kemana ini?” tanya Umar. “Wa’alaikum salam. Saya mau ke pasar.” jawab Abu Bakar. “Ke pasar? Ada apa ke pasar?”tanya Umar lagi. “Ya, …

Read More »

Kisah nyata di parlemen

Ambil Pelajaran Wahai Orang-orang yang berakal[1] (Abujibriel.com)—Saya tidak pernah menduga bahwa apa yang telah Allah tetapkan di dalam Kitab-Nya dan lewat lisan Rasul-Nya membutuhkan persetujuan hamba-hamba Allah, akan tetapi saya dikejutkan bahwa firman Ar Raab Yang Maha Tinggi itu senantiasa berada di dalam mushhaf –tetap memiliki kesucian di hati-hati kami- sampai hamba-hamba Allah di parlemen menyetujui untuk menjadikan firman Allah …

Read More »

Kemuliaan do’a

oleh Ustadz Abu Muhammad Jibriel Abdurrahman (Abujibriel.com)—Yaa ma’aasyiral muslimin wal mu’minin, perkara penting dan utama dalam hidup ini adalah perubahan diri ke arah yang lebih baik. Berjayalah seseorang yang hari ini dirinya lebih baik dari kemarin, dan kemudian besok pagi dia berusaha lebih baik dari hari ini. Dan do’a yang baik itu adalah do’a yang menjadikan seseorang lebih baik dalam …

Read More »

Bantahan syubhat yang membolehkan agama demokrasi (bag. 4)

(Abujibriel.com)—Berikut lanjutan syubhat beserta bantahan perihal kelompok yang membolehkan agama demokrasi sebagai mashlahat dakwah untuk masuk di kabinet-kabinet kekafiran dan parlemen-parlemen syirik demi ketercapaian perjuangan Islam. …Sebagian orang-orang dungu diantara mereka berdalih dengan keikut-sertaan Nabi dalam hilful fudhuul sebelum kenabiannya, (mereka berdalih dengan ini)  untuk melegalkan keikut-sertaan dalam parlemen-parlemen tasyrii’iyyah syirkiyyah itu. Maka kita katakan dengan pertolongan taufiq Allah: Sesungguhnya …

Read More »

Bantahan syubhat yang membolehkan agama demokrasi (bag. 3)

(Abujibriel.com)–Ya ayyuhal ikhwah, kali ini kita akan melanjuti bahasan syubhat tentang sekelompok orang (muslim) yang melegalkan agama demokrasi dengan syubhat yang diambil dari firman Allah Ta’ala berikut tentang kaum mukminin muwahhidiin: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka,” (QS. asy-Syuraa[42]: 38) Dan firman-Nya kepada Nabi-Nya: “Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.” (QS. Ali-Imran[3]: 159) Mereka menamakan demokrasi yang …

Read More »

Bantahan syubhat yang membolehkan agama demokrasi (bag.2)

Yaa ayyuhal ikhwani wa akhowatifillahi, pada bahasan pertama telah kami angkat bantahan atas syubhat yang sering dilontarkan sebagian kelompok perihal nabi Yusuf ‘alaihissalaam yang pernah menjabat sebagai menteri di sisi raja kafir yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan sebagai hujjah keikut-sertaan dalam pemerintahan kafir, bahkan boleh masuk menjadi anggota dalam parlemen dan majelis permusyawaratan/ perwakilan rakyat dan yang …

Read More »

10 Program Yahudi hancurkan Islam

Yaa ayyuhal ikhwani wa akhowatifillah, Freemasonry Yahudi Internasional adalah sebuah lembaga yang disiapkan khusus untuk menghancurkan Islam, sejak dulu sampai sekarang dan sampai masa yang akan datang. Berbagai program mereka terus lakukan, agar umat Islam keluar dari agamanya kemudian mereka semua beralih masuk ke agama Yahudi dan murtad untuk selama-lamanya. Kesepuluh program itu adalah Takkim, Shada, Parokim, Libarim, Babill, Onan, …

Read More »

Bantahan syubhat yang membolehkan agama demokrasi

Yaa ayyuhal ikhwani wa akhowatifillah, Allah Ta’ala berfirman: “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta’wilnya, Padahal tidak ada …

Read More »

Kekuasaan itu amanah

Adalah Umar bin Khattab radliyallahu ‘anhu ketika beliau menjabat khalifah, atau amirul mu’minin, atau kepala negara—beliau memakai baju yang bertambal empat buah diantara kedua bahunya. Bayangkan , beliau seorang kepala negara dan baju dinasnya bertambal-tambal. Hebatnya, beliau tidak merasa minder, tidak merasa turun harga dirinya karena memakai baju yang bertambal. Alangkah bedanya dengan kita, ketika kita malu karena memakai jas …

Read More »

Demokrasi penghancur tauhid

Ya ayyuhal ikhwah, ketahuilah, sesungguhnya kata demokrasi diambil dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Arab. Kata ini merupakan ringkasan dari gabungan dua kata: (Demos) yang berarti rakyat dan (kratos) yang berarti hukum atau kekuasaan atau wewenang membuat aturan (tasyrii’). Jadi terjemahan harfiyyah dari kata demokrasi adalah: hukum rakyat, atau kekuasaan rakyat, atau tasyri’ rakyat. Makna tersebut merupakan makna demokrasi yang …

Read More »

Jahiliyah, demokrasi, dan syari’at Islam

oleh Ustadz Abu Muhammad  Jibriel AR Ya ayyuhal ikwah, pada bahasan sebelumnya dipaparkan sedikit tentang makna jahiliyah, maka pada pembahasan kali ini akan sedikit mengangkat salah-satu produk jahiliyah yang merupakan penjajah tauhid umat: Demokrasi. Harus difahami secara mendasar bagi setiap mukmin bahwa demokrasi jahiliyah tidak dapat dipertemukan dengan syari’at Islam, demikian pula dalam penegakan syari’at Islam, metode penegakannya tidak bisa …

Read More »

Kapan zaman dikatakan jahiliyah?

oleh Ustadz Abu Muhammad Jibriel AR   Peradaban manusia pada hari ini berada dalam kegelapan jahiliyah yang amat tebal. Mungkin banyak yang merasa heran dan membantah pernyataan ini. Betapa tidak, zaman peradaban dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan, keteraturan dan keserasian, penaklukan manusia atas alam, atom, dan roket—adakah yang seperti ini disebut zaman jahiliyah? Disadari atau tidak, saat ini manusia …

Read More »

Imam al-Mahdi yang ditunggu

(Abujibriel.com)—Sesungguhnya keimanan akan munculnya Imam al-Mahdi pada akhir zaman dan statusnya sebagai ahlul bait Nabi Muhammad sholallahu ‘alaihi wassallaam dan dari keturunan Fathimah, secara khusus merupakan perkara yang sangat diyakini dan tidak ada keraguan padanya. Wacana ini bukanlah perkara yang masih diperdebatkan, baik di kalangan Ahlussunnah maupun Syi’ah. Sebagai mantan penganut Syi’ah, aku diajarkan untuk mencintai Imam al-Mahdi. Sejak kecil …

Read More »

Al Jihad, media mulia untuk menghancurkan musuh-musuh Allah

oleh Ustadz Abu Muhammad Jibriel Abdurrahman (Abujibriel.com)—Sesungguhnya setiap amalan (ibadah) di dalam Islam mempunyai keutamaan dan keistimewaan. Rasulullah sholallahu ‘alaihi wasallaam telah mengabarkan bahwa jihad adalah seutama-utama dan setinggi-tinggi ibadah dan medan jihad (medan ribath) merupakan semulia-mulia tempat di permukaan bumi. Tidak ada suatu tempat yang dapat menyamai kemuliaannya meskipun kota suci Makkah dan Madinah. Dan beribadah di tempat ini  …

Read More »