“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu’min,diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka, mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh(syahid). Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah ? Maka bergembiralah kamu dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. At Taubah:111)

Inilah transaksi mulia yang sangat menguntungkan. Siapa gerangan di antara kita yang tidak ingin mengejar dan mendapatkannya ?

Rasulullah SAW bersabda :
“Berjaga-jaga seharian di jalan Allah, lebih baik pahalanya dari seribu kali amalan lainnya.”

Rasulullah SAW bersabda :
“Berjaga-jaga semalaman di jalan Allah lebih baik daripada pahala shaum sebulan berikut shalat malamnya, maka jika ia mati (dalam keadaan seperti itu) akan terus mengalir amalannya yang telah di perbuat itu, dan akan mengalir terus rezekinya dan akan aman dari fitnah.”

Sebab-sebab pertama untuk berperang
1. Mempertahankan kebenaran ( QS. Al Fath :29)
2. Melawan keangkara-murkaan dan pendurhakaan (QS. Al Anfal :45-47)
3. Mempersiapkan penyabaran dakwah dan melapangkan jalannya (QS. At Taubah:29)

Sikap Patriot Balatentara Muslim
1. Keberanian dan kekuatan di hadapan musuh
2. Selalu mengingat-Nya dan menyerahkan urusan kepada-Nya
3. Wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya
4. Menjauhkan diri dari gemerlapnya dunia dan tidak sombong

Kode Etik Berperang dalam Islam
1. Jangan berkhianat meskipun terhadap orang kafir
2. Harus waspada dan jangan menganggap remeh musuh
3. Bedoa memohon pertolongan Allah
4. Haram membunuh wanita dan anak-anak

“Seorang pakar Eropa bertanya, Bagaimana mungkin kaum Muslimin dapat memenangkan musuh-musuh mereka dari Parsi dan Rum yang jumlahnya banyak, sedangkan kaum muslimin berjumlah sedikit ? Hal itu di sebabkan mereka (kaum Muslimin) itu jujur, bertakwa kepada-Nya, karena itulah di manapun dia berada pasti akan di lindungi-Nya….”

PRAJURIT ISLAM

Syarat-Syarat Seorang Prajurit Muslim
1. Dia harus seorang muslim
2. Harus laki-laki (wanita tidak wajib berperang dan kalaupun ikut berperang, hanya di garis belakang)
3. Ia harus orang yg merdeka (bukan budak), mukallaf dan mempunyai kemampuan
4. Mendapat izin dari kedua orang tua

Karekterisitik Seorang Prajurit dan Keistimewaannya

1. Ketaatan
Allah SWT berfirman :
“Sesungguhnya jawaban orang-orang mu’min bila mereka di panggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan :”Kami mendengar dan kami taat.” Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut
kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya,maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.”
(QS.An Nur : 51-52)

2. Kecermatan dan Kewaspadaan
Allah SWT berfirman :
“Hai orang-orang yang beriman,bersiap siagalah kamu,dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama.” (QS. An Nisa :71)

Kecermatan dan kewaspadaan ini dilatih Allah SWT kepada kaum Muslimin di dalam shalat Khauf, di dalam QS. An Nisa ayat 102.

3. Kemampuan Dalam Menyusun Strategi
“Sekelompok orang-orang pilihan dari dari tentara yang di kirim oleh imam untuk memerangi musuh-musuhnya atau menakut-nakuti mereka atau membuka tentang keadaan mereka atau maksud lain yang membawa kebaikan bagi kaum Muslimin. Mereka itulah yang di namakan “agen rahasia” karena mereka itu bergerak (melakukan tugasnya) secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, biasanya jumlah mereka lima orang dan ada yang mencapai 400 orang.”
(Kitab Al Jihad fiill Islam, oleh Muhammad Sayyid Thontowi)

4. Komitmen dengan Perjuangan
Allah SWT berfirman :
“Hai orang-orang yang beriman,apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya (dzikir,doa dan tawakkal) agar kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al Anfal : 45)

Allah SWT berfirman :
“Hai Nabi kobarkanlah semangat para mu’min itu untuk berperang. Jika terdapat sepuluh orang yang sabar di antara kamu,niscaya mereka akan mampu mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada 100 orang (yang sabar) di antara kamu, mereka akan mengalahkan seribu orang-orang kafir, di sebabkan
orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.”
(QS. Al Anfal :65)

Slogan dalam Peperangan :
“Adapun kuburan itu sama nilainya dengan kemenangan, maut itu…syahid adanya
dan kemenangan adalah kejayaan dan kemuliaan.”

Wallahu’alam…

Sumber : Kitab “Menjadi Prajurit Muslim” DR. MUHAMMAD IBRAHIM NASHR

Share the Post: