"Katakanlah: Wahai hamba-hambaKU yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat ALLAH. Sesungguhnya ALLAH mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [QS Az-Zumar, 39: 53]

Dustur Ilahi

“Katakanlah: Wahai hamba-hambaKU yang melampaui batas terhadap diri sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat ALLAH. Sesungguhnya ALLAH mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS Az-Zumar, 39: 53]

Check Also

Tanda Hati Yang Mendapat Petunjuk

“Maka Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Az Zumar, 39:22)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.