Category: Syakhsiyah

Memilih Pemimpin Syari’ah

Memilih pemimpin didalam Islam merupakan kewajiban yang di tuntut oleh Syari’ah. Syari’ah menetapkan bahwa pemimpin

Perintah Untuk Beristiqamah Dalam Beragama

Dari Sufyan bin ‘Abdillah radhiallâhu ‘anhu, dia berkata: aku berkata : ‘wahai Rasulullah! Ucapkanlah kepadaku suatu ucapan dalam Islam yang aku tidak akan menanyakannya kepada selain engkau!, beliau bersabda: “ucapkanlah! ‘aku telah beriman, kemudian beristiqamahlah!’ “. (H.R.Muslim)