Category: Kesesatan Syi’ah

Imam al-Mahdi yang ditunggu

(Abujibriel.com)—Sesungguhnya keimanan akan munculnya Imam al-Mahdi pada akhir zaman dan statusnya sebagai ahlul bait Nabi